focus op

Nieuwe rubriek: #Durftevragen

Geplaatst op 22-12-2017

Leden van O-gen hebben vaak vragen aan andere leden en niet-leden over uiteenlopende zaken. Onder het motto #Durftevragen geven wij in deze rubriek ruimte voor deze vragen. Heb jij hier het antwoord op? Neem dan contact op met innovatiemakelaar Wicha Benus via w.benus@o-gen.nl.

Kennis en ervaring over Vertical Farming

Voor één van onze leden zijn wij op zoek naar professionals die mee willen werken aan een project rondom Vertical Farming. De professionals kunnen studenten, experts en/of ondernemers zijn die op enigerlei wijze kennis kunnen toevoegen aan de realisatie van dit project.

Proeflocatie meten erfafspoeling

Voor een aantal van onze leden zijn wij op zoek naar een proefbedrijf (melkveehouderij, bij voorkeur in de Gelderse Vallei) voor het testen van een nieuw systeem voor voeropslag en het meten van erfafspoeling op een innovatieve manier. Heb jij een locatie en toe aan een nieuw voeropslagsysteem, wil je meedoen aan een innovatief project en vind je het niet erg dat er geïnteresseerden over de vloer komen dan ben jij misschien wel hèt proefbedrijf.

Op zoek naar (biologische) akkerbouwpercelen?

Eén van onze leden is op zoek naar akkerbouwpercelen (geschikt of geschikt te maken) voor het biologisch verbouwen van granen en andere gewassen.

In totaal gaat het om circa 50 ha. (bij voorkeur zo dicht mogelijk bij elkaar) maar afhankelijk van de ligging minimaal zo’n 5 ha. Kleinere percelen wil ik niet bij voorbaat buiten beschouwing laten. Het is sterk afhankelijk van de ligging van het perceel en of er in de directe omgeving nog meer percelen beschikbaar zijn. Als de eigenaar zelf het perceel kan bewerken en de klant alleen de oogst overneemt dan zijn kleinere percelen ook goed mogelijk. Eigenlijk is het allemaal maatwerk en zoeken we naar de juiste invulling.

Het verbouwen kan door eigenaar van het perceel zelf gedaan worden of de klant verbouwd zelf de gewassen. Beide opties zijn mogelijk. Mocht u mogelijkheden zien in de omgeving van de Gelderse Vallei / Utrechtse Heuvelrug dan hoor ik dat uiteraard graag van u.

Herder zoekt stal voor schapen

Schaapherder Jan Crets is op de Utrechtse Heuvelrug op zoek naar een stal voor zijn schapen. De schuur wordt gebruikt voor het aflammeren (het bevallen van ooien) en het opslaan van stro, voer en materiaal als een trekker en een kar.

Er zijn op dit moment een behoorlijk aantal mensen en ‘organisaties’ bezig met het vinden van een stal/kooi maar een oplossing is nog niet gevonden. Vandaar deze oproep. Wie kan Jan Crets helpen aan een bruikbare stal in een ruime streek rondom Maarsbergen?