focus op

Jaarberichten O-gen

Hieronder vindt u de jaarberichten van O-gen vanaf 2014:

Jaarbericht 2014 
In ons jaarbericht 2014 kijken we terug op 365 dagen Gebiedscoöperatie O-gen. We kijken terug op de leden, projecten in uitvoering, nieuwe ontwikkelingen, financiën en we werpen een blik op de toekomst. Het jaarbericht geeft ook een goed beeld van het werk van O-gen. Want de meerwaarde van coöperatie toont zich het beste aan de hand van concrete voorbeelden.

Jaarbericht 2015
In ons jaarbericht 2015 blikken we terug op alweer 2 jaar Gebiedscoöperatie O-gen. In het afgelopen jaar, 2015, zijn veel projecten uitgevoerd, bleek de betrokkenheid van leden op de verschillende bijeenkomsten groot en is door het gebied een nieuw programma ontwikkeld als leidraad voor de komende jaren. Daarmee is de coöperatie levend en volop in ontwikkeling.

Jaarbericht 2016
In ons jaarbericht 2016 herbeleven we het derde jaar van Gebiedscoöperatie O-gen. In 2016 zijn weer genoeg projecten uitgevoerd, maar ook veel opgestart projecten vanuit het Gebiedsprogramma 2016 – 2020. De betrokkenheid van leden is gegroeid en dat is terug te zien op de goed bezochte (leden)bijeenkomsten. Het afgelopen jaar was een opmaat naar 2017: een jaar van verandering met een nieuwe ontwikkelvisie en verhuizing naar een modern clubhuis. Veel leesplezier!

Jaarbericht 2017
In 2017 heeft Gebiedscoöperatie O-gen een ontwikkeling in gang gezet naar samen sterk ondernemen. Dit draait om vier kerntaken: verbinden, ontwikkelen, uitvoeren en behouden. Nadruk ligt hierbij op het verbinden en ontwikkelen, want daar zit de echte kracht van samenwerken. Meer over deze visie, over de leden, de projectresultaten en onze financiën leest u terug in ons jaarbericht 2017.