focus op

De Heuvelrug

Samen werken we aan de Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi maken deel uit van dezelfde beboste stuwwal die zich uitstrekt van de de Grebbeberg aan de Nederrijn tot de Aalberg aan het Gooimeer. De Gebiedscoöperatie O-gen heeft oog voor de Heuvelrug en zijn kwaliteiten en heeft hier verschillende projecten lopen zoals bijvoorbeeld de campagne ‘Uit op de Heuvelrug’.

Algemene informatie
De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. Het is één van de meeste gevarieerde natuurgebieden van Nederland. Zo zijn er bossen, heideterreinen, uiterwaarden en diverse kastelen en landgoederen. Om de landschappelijke eenheid van het gebied te benadrukken wordt kortweg gesproken over ‘de Heuvelrug.’ De Heuvelrug is van grote betekenis als natuurgebied, maar draagt ook sterk bij aan het welzijn van de mensen die er wonen en recreëren.

Wietske Fousert, projectmedewerker bij Gebiedscoöperatie O-gen, vertelt hoe we met partijen op de Utrechtse Heuvelrug samenwerken:

O-gen gericht op het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Op 8 oktober 2013 is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel uitgebreid van 6.000 naar 10.000 hectare. De sprong over de A12 is gemaakt. De grens van het Nationaal Park lag voorheen tussen Rhenen in het zuiden en de A12 in het noorden. Nu wordt de sprong over deze rijksweg gemaakt en is het nationaal park uitgebreid tot de A28, lees hier meer over de uitbreiding.

Organisatie

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een van de vier gebieden die qua organisatie valt onder Gebiedscoöperatie O-gen. Deze coöperatie heeft een bestuur die bestaat uit burgemeesters, wethouders, belangenorganisaties en terreineigenaren uit het gebied.

Samen met haar partners werkt de gebiedscoöperatie O-gen in de vier gebieden; Grebbelinie, Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Kromme Rijnstreek en Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug aan zeven thema’s: natuur, landschap en cultuurhistorie, milieu, water, landbouw, recreatie en leefbaarheid.

Meer uitgebreide informatie over bijvoorbeeld het ontstaan van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de recreatiemogelijkheden en verschillende overzichtskaarten en fiets- en wandelroutes vindt u op de website www.np-utrechtseheuvelrug.nl

 

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Burg. Royaardslaan 1
3925 GG Scherpenzeel
T: (033) 277 63 90