focus op

Nieuws

Wilt u als lid meedenken bij projecten? Zoals Vogelboulevards?

Gebiedscoöperatie O-gen is direct betrokken bij ruim 70 projecten welke zich afspelen in ons werkgebied. Met ingang van het nieuwe jaar willen we geïnteresseerde leden vragen om vanuit hun deskundigheid en/ of interesse mee te denken met de opzet en uitvoering van projecten welke onder O-gen plaatsvinden. Uw kennis, expertise en inzicht kunnen er voor […]

 

Park Vliegbasis Soesterberg opent op 13/14 december

Op 13 en 14 december geeft Vliegbasis Soesterberg zijn geheimen prijs aan het publiek. Tevens wordt deze dag het Nationaal Militair Museum geopend dat op dit terrein ligt. Hierin vindt u het informatiecentrum van de Utrechtse Heuvelrug. Bijzonder is de 9 meter lange tafel in de vorm de Heuvelrug met daarop uiteenlopende informatie over de […]

 

Landschapshuis NL Arkemheen-Eemland zoekt creatieve bestuurders

Na een actieve opleiding zijn dit jaar nieuwe enthousiaste pioniers van de Vrienden van NL Arkemheen-Eemland in het Landschapshuis aan de slag gegaan. Tussen april en november is het Landschapshuis van het NL Arkemheen-Eemland iedere zaterdag geopend geweest. Leerlingen van diverse scholen uit de omgeving bezochten ook dit jaar het Landschapshuis vaak in combinatie met […]

 

Leden gezocht voor ledenwerkgroep functieveranderingsbeleid Ermelo

De gemeente Ermelo kent sinds 2012 een eigen functieveranderingsbeleid en wil dat nu evalueren. De gemeente heeft Gebiedscoöperatie O-gen gevraagd om deze evaluatie, als onafhankelijke partij in de regio, uit te voeren. De gemeente maakt hiermee gebruik van haar lidmaatschap (ledentarief) en de kennis binnen de regio. De evaluatie sluit goed aan bij de doelstellingen […]

 

Kennisplatform ruimtelijke kwaliteit over toekomst landelijk gebied

Op 31 oktober vond een bijeenkomst plaats van het platform ruimtelijke kwaliteit. In dit platform komen professionals op het gebied van ruimtelijke kwaliteit bij elkaar om kennis te delen en actuele onderwerpen uit te diepen. Zo gaven Jolanda van Looij (Landschap Erfgoed Utrecht) en Christel Steentjes (Gelders Genootschap) inzicht in het ervenconsulentschap. Want hoe zorg […]

 

Hoge ambities voor Voedselvisie FoodValley

Ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten zijn van plan om samen de schouders te zetten onder het versterken van de FoodValley regio als toonaangevende regio op het vlak van een toekomstbestendige voedselketen. In de Voedselvisie FoodValley werkt O-gen dit voor hen uit. De afgelopen maanden hebben daarover diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Om de ambitie niet alleen bij woorden […]

 

Studiegroepen energiebesparing in de melkveehouderij van start

In het streven naar energiebesparing in de melkveehouderij hebben Gebiedscoöperatie O-gen en LAMI met Vreugdenhil Dairy Foods een project opgestart. Afgelopen weken zijn vier groepen, met ieder 10-12 melkveehouders, voor het eerst bij elkaar gekomen in studiegroep verband. Na een korte introductie op het thema energie & klimaat door het CLM, werd door Ruitenberg Advies […]

 

Kwaliteitsverbetering en innovatie van verblijfsrecreatie

Op de Utrechtse Heuvelrug is er behoefte aan kwaliteitsverbetering en innovatie van verblijfsrecreatie. Ontwikkelingen moeten wel passen binnen de kaders van het EHS (Ecologische Hoofdstructuur) beleid, wat beperkingen kan stellen aan nieuwe initiatieven. In het kader van het Ruimtelijke Actie Programma van de provincie Utrecht is hiervoor een handreiking tot stand gekomen onder de titel […]

 

Glasvezel in het buitengebied

Over drie jaar hebben we 50% van het buitengebied voorzien van snelle breedbandverbindngen! Met deze ambitie sloot de O-gen ledenbijeenkomst op maandag 17 november af. In diverse kernen wordt nu hard gewerkt aan het aanleggen van glasvezel waardoor bedrijven en particulieren op de rest van de wereld zijn aangesloten. Het buitengebied blijft daarbij achter omdat […]

 

Projectencompetitie ‘Bouwen in en aan het landschap’

Sinds 2011 werkt de provincie Utrecht met landschapskwaliteits-gidsen. Niet als voorschrift, maar als inspiratie voor initiatiefnemers van bouwprojecten. Zij worden uitgedaagd om in hun plannen rekening te houden met het landschap waarin ze bouwen. Na drie jaar wil de provincie Utrecht de beste voorbeelden belonen met een prijs. Met de projectencompetitie wil de provincie Utrecht […]

 

 

 

 

Archief