focus op

Agenda

Bijeenkomst Kringloop en Bodem op 13 februari: welke kansen grijpt u aan?

Voor een rendabel melkveebedrijf is goed vakmanschap meer dan ooit cruciaal. Op 13 februari organiseren Gebiedscoöperatie O-gen, Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe daarom een informatieve avond over kringlooplandbouw en bodem. We delen kennis en ervaring die is opgedaan in verschillende kringloopprojecten. De avond wordt ingeleid door gedeputeerde Maasdam […]

 

O-gen Open Grand Café 2018 op 19 januari

Vrijdag 19 januari 2018 luiden we met onze leden het nieuwe jaar in tijdens het O-gen Open Grand Café 2018. Bekijk hier de uitnodiging. Mirjam Maasdam Het Grand Café is het eerste O-gen Open Café van 2018. Hierin nemen we ruim de tijd om elkaar te ontmoeten. Vanuit haar achtergrond in de zorg kijkt de Utrechtse […]

 

 

 

 

Gebiedscoöperatie O-gen
Bezoekadres:
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude
T: (033) 277 63 90

Archief