focus op

Bijeenkomst Kringloop en Bodem op 13 februari: welke kansen grijpt u aan?

Geplaatst op 11-01-2018

Voor een rendabel melkveebedrijf is goed vakmanschap meer dan ooit cruciaal. Op 13 februari organiseren Gebiedscoöperatie O-gen, Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe daarom een informatieve avond over kringlooplandbouw en bodem. We delen kennis en ervaring die is opgedaan in verschillende kringloopprojecten. De avond wordt ingeleid door gedeputeerde Maasdam van de provincie Utrecht. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit workshops waar in de praktijk beproefde methodes aan de orde komen. Heemraden Schoonman en Beugelink sluiten de avond af. Melkveehouders uit Utrecht Oost en de Gelderse Vallei zijn op 13 februari van harte welkom vanaf 19:30 uur op Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2 Leusden.

Meer informatie en aanmelden…